New York City John F. Kennedy (JFK)Miami, Florida (MIA)

Anytime
Round trip
One way